DE KLEINE WERELDEN
VAN JEAN-PIERRE GOUGEAU

Het leven ontluikt in een verraderlijk licht en hoe geruststellend het verder ook loopt, ons breekbaar Zijn kan op gelijk welk moment bedolven worden door het instortend decor.

Verstopt op een plek in de schaduw, bevindt zich een werktuig van het lot en het kan alles laten kantelen.

Jean Pierre Gougeau ziet het als zijn taak om ons te waarschuwen.

Hij toont ons momentopnames, stukjes van een wereld waarin het gevaar alom aanwezig is.

Hij geeft vorm aan de beelden die in hem opkomen, een minitieus werk half tussen een juwelier en een gebruiker van hard drugs.

 

>>

BUITEN

>>

Het gekras van zijn klauwen op de straatstenen is zojuist opgehouden.
Hij zit op een afstand, onbewegelijk, op het kalend achterwerk van
een magere bastaard. Zijn enig oog, melkachtig, bijna blauw,
onderzoekt mijn ziel en zit erin vast als een angel.
Een paar in de vuile wind aan flarden gewaaide posters doorkruisen
onophoudelijk de straatjes met de vettige  kraampjes.
Ondanks de frisse avondlucht lijkt de stad verlaten. Geen enkel gebrom van insecten.
Hoewel, als ik goed luister, ik een doffe schreeuw hoor die wordt verstikt door de houten muren.

Er wordt gepraat over kinderen die opgesloten zijn, opgevoed worden als vee en uitgeleverd worden aan een onuitsprekelijk lot.
Maar het zijn alleen maar geruchten.  Ze worden heftig ontkend door de lokale autoriteiten.
Het is die hardnekkigheid waarmee ze ontkend worden, zonder echter het geringste bezoek
van externe onderzoekers toe te laten, die de ergste fantasieën voedt.
En altijd maar die hond die wacht. Die hond die op me wacht omdat hij weet
dat er sinds lange tijd  niets meer in de stad van Ouroboros komt.

 

60x54x31 cm

DE SYMPATHIE

>>

Na de golf van zelfmoorden die het grootste deel van de jongeren heeft getroffen uit de vier continenten, hebben de wetenschappelijke
autoriteiten ontelbare onderzoeken gehouden waarvan de meesten uitkwamen op eenzelfde diagnose:  het zal jaren duren,
of waarschijnlijk een of twee generaties om te begrijpen wat de vragen waren waarover deze jongeren debatteerden in de virtuele ruimte
die hen toegewezen was. Los van de taalbarrière, heeft onze manier van denken zich blijkbaar zo verwijderd van die jongeren dat alle bruggen zijn opgeblazen.

De regering die uit dringende noodzakelijkheid onmiddelijk maatregelen wilde treffen, heeft multidisciplinaire comités afgevaardigd deze
gedeelde interesse te analyseren en de aangewezen conclusies te trekken.
Op dit moment is het enige betrouwbare gegeven waarover wij beschikken het volgende, inmiddels beroemde tekstfragment dat een
dodelijke hype heeft ontketend:

« ik raad je niets aan.
Ik schep slechts situaties.
Aangezien die situaties al geschapen zijn,
kan hetgeen onoverdraagbaar eindelijk wel zijn.”

Geen enkele analyticus die deze naam waardig is, heeft tot op heden de zin van deze kwatrijn kunnen ontleden.

60x27x30 cm

DE WET

>>

Oorzakelijkheid die noch de scepter zwaait noch de wil heeft.
Oorzakelijkheid die kampeert op de muren van onze conditie.
Oorzakelijkheid die ons onophoudelijk onderzoekt.
Oorzakelijkheid die niet in staat is tot arrogantie
Dank u om de wereld zo complex te maken
Dat haar monsterlijke onafwendbaarheid
Ons niet verbiedt om te dromen.

Oorzakelijkheid die geen opzet heeft noch doel.
Oorzakelijkheid die aan de wijzen en de zotten hetzelfde lot belooft.
Oorzakelijkheid die de wereld onbegrijpelijk maakt.
Oorzakelijkheid die het toeval met voeten treedt.
Dank u om de wereld zo complex te maken
Dat haar zielige onvoorspelbaarheid
Ons laat geloven in vrijheid.

 

51x42x37 cm

DE ARMOEDE

>>

In een hoek van de ruimte ,  praten vier mannen zachtjes. Ze kennen elkaar sinds mensenheugenis.
Hun bewegingen zijn beheerst en hunschouders vermoeid.
De oudste van de vier heeft tientallen jaren de uittocht en uitroeing van de Mato grosso stammen georganiseerd.
Hun bossen zijn verdwenen en de bio-voedings industrie floreert.
Zijn enige dochter lijdt sinds haar kindertijd aan mucoviscidose.
De man  met een sterk Armeens accent, stond aan de leiding
van de militarisering van de groepen oproerkraaiers die de ontginning van coltaan controleren.
Zijn aanbeden echtgenote is door opium verteerd.
De machtige lobby die de onvoorwaardelijke exploitatie van de onaantastbaren wordt toegestaan,
komt op rekening van de derde man.
Twee van zijn kinderen hebben al zelfmoord gepleegd en de derde zit in de psychiatrie.
De vierde man moet zich nog bewijzen want hij is de opvolger gekozen
door de drie oude mannen. Maar ze hebben vertrouwen:
sinds kortwordt het endocrien systeem van zijn familie aangevallen door een onbekende bacterie.

 

60x40x52 cm

HET TOPPUNT

>>

Je schoonheid is buitensporig, mijn lief.
Ik lijdt er verschrikkelijk onder.
Je bent als een engel achter het masker
van een duivel achter het masker van een engel…
De perfectie ademt onder elk van je trekken,
Stelt mijn brein bloot aan jouw bestraling.
Het is een sublieme en kwaaie straling
Die me verlamt en verwringt...
Geef me nog meer
En nog meer
En nog.


Je schoonheid heeft een monster gebaard !

 

20x37x38 cm

HET SYSTEEM

>>

Zoals zijn bekende Promotor het heeft gewenst, is de Whole Life Mall gebouwd in het teken van de buitensporigheid.
Getuige ervan de 2600 hectaren plateaus die werden gebouwd in het midden van de woestijn met een totale zelfvoorziening.
De WLM is eenmelkwegstelsel waar dag en nacht de zon nooit ondergaat:
 11500 boetieken, meer dan 4000 restaurants en bijna 20 000 hotels…

Je krijgt er een volledig gamma aan dienstverleningen,
gaande van wat absoluut noodzakelijk is (ziekenhuizen en kraamafdelingen)
tot demeest ludieke dienstverlening (paardenrenbanen, casino’s, bingo speelhuizen enz.),
de nodige banken met leningen niet meegerekend.
Natuurlijk is er ook op het gebied van  kredietverlening,
de inmiddels beroemde liquidatie zaal, waar uw meest bruikbare organen een tweede kans krijgen…

52x68x33 cm

HET VERSCHIL

>>

58x58x35 cm

Ik heb sinds jaren geen stap meer buiten gezet.
Ik verdraag de mensen minder dan ooit.
Niemand weet dat ik hier woon.
Ik doe mijn best om discreet te blijven.
Ik breng mijn dagen door met luilakken (ha, ha)
In het vriendelijke halfdonker van mijn nest
Terwijl ik een paar kevers verorber.
Ik kweek ze hier een beetje overal.
Een immense nostalgie overmant me en verblindt me
Alsof ik een paradijs waarneem.
Ik zie mensen op straat voorbijkomen,
Afgestompt door straf-beloning.
Toch moet ik wel op hen lijken.
Dus verdraag ik geduldig mijn leed
En wacht ik liggend op het onafwendbare ogenblik
Van de volgende  gedaanteverwisseling.

DE VOORUITGANG

>>

Niemand is vandaag de dag nog echt geïnteresseerd in menselijke wezens. Er was echter een tijd waarin  het idee om een van die kleine
wezens in huis te hebben, ongelovelijk veel volk op de been bracht. De kinderen bleven  hun ouders bedelen om er een te hebben, liefst
meer dan één, zo dwingend werden ze onder druk gezet vanuit de school of het vakantiekamp. Het gebabbel en de groteske bewegingen
van de wezentjes leken eindeloos vermaak te beloven aan de jonge eigenaars.
De markt heeft periodes van welvaart gekend  en de waarde van deze kleine dieren heeft menigmaal ongekende hoogtes bereikt, vooral
omwille van de relatieve breekbaarheid van het snel inwisselbaar koopwaar dat een consumptieartikel werd. Het gebeurde dat het
speelgoed bij levering al kapot ging, meestal omdat het buitensporig mishandeld werd. Dus moest er een nieuw exemplaar bested worden.
Maar zoals met alle modes, ook die van de mens is voorbij gegaan en onze nakomelingen hebben hun oog laten vallen op anderspeelgoed.
Op die manier is het project “de vliegende mens” ontstaan. Nadat de creatievelingen van de afdeling verkoop lang hebben overlegd hoe ze
het product konden verbeteren, kwamen ze op het idee om hen vleugels te geven.  Je ziet het al voor je  hoe ze overall vrolijk
rondfladderen achterna gezeten door een troep verrukte kinderen…
Jammer genoeg is de graad van mutatie ofwel de genetische recombinatie wanhopig traag bij dit soort. Er moest dus een oplossing
gevonden worden door middel van plastische chirurgie.  Ook hier is echter het uiterst zwakke vermogen om zich te herstruktureren een
aanzienlijke rem.  Het zal dus nog niet voor morgen zijn dat onze kinderen de veren uit de gevleugelde wezens  zullen kunnen trekken…

35x39x54 cm

DE VERGELIJKING

>>

 

76x50x36 cm

DE RECHTSCHAPENHEID

>>

De vertikale lijn staat ALTIJD haaks op de horizontale lijn.
De vertikale lijn zal ALTIJD haaks staan op de horizontale lijn.
Maar de vertikale lijn heeft niet ALTIJD haaks gestaan op de horizontale lijn.
Oh wat een verschrikkelijke bekentenis! Oh wat een onbetamelijkheid, belachelijke, schandelijke, van 73 graden vervloekt getal van alle
getallen. De onderzoekers hebben een decentralisatie van de metalen aardkern aangehaald, een verlies aan homogeniteit van de materie
in het binnenste van de aardbol, een breuk van de discontinuïteit van Lehmann, een toevallige ophoping van convecterende cellen en nog
andere vermoedens.
Nadat alle uitzichtloze hypotheses uitgeput waren, moest er toegegeven worden dat zich een andere weg stilaan opdrong. Het gebied van
de spiritualiteit moest worden aangeboord. Priesters en dichters hebben zich er met hart en ziel in gesmeten, hebben schaduwkanten van
onze geschiedenis onderzocht,  de schimmen van onze voorvaders bij elkaar geroepen, beschuldigingen geuit.
Wat hebben onze vaders fout gedaan? Waar zijn deze stalen reuzen de weg kwijt geraakt, deze rechtschapen mannen wiens blik tot dan
toe majestueus parallel liep met de blauwe lijn van de Vogesen…

63x45x42 cm

HET GEWETEN

>>

Als jij je fout blijft ontkennen
Als jij je overgeeft aan vergetelheid
Stoppen we je er in

Als je je onschuld uitschreeuwt
Als je weigert je beter voor te doen
Stoppen we je er in

Als je domweg de  spot drijft
Als jij je besprenkelt met de geur van  zorgeloosheid
Stoppen we je er in

Als je gelooft dat het niet bestaat
Een kraai verkleed als koelkast
Stoppen we je er in,
Stoppen we je er in,
In de vogelkooi!


45x40x27 cm

DE PROVOCATIE

>>

Sir Rodrick was nooit heel godsdienstig geweest.  Voor mensen van zijn slag, op het kruispunt van de City en de 21ste eeuw, was de angst
voor de dood slechts oplosbaar door eigendommen te vergaren voor het nageslacht …en te blijven hopen dat P. Valery het verkeerd had
en deze beschaving nooit ten onder zou gaan.

Deze oude man die twee wereldoorlogen had meegemaakt, vanop afstand weliswaar, bleef in de overtuiging dat zijn erfgoed hem zou
overleven. Hij was in de blijde verwachting dat de vernuftig opgebouwde wereld, wiens wetten bepaald werden door zijn voorvaders en
hadden meegeholpen deze nog complexer te maken, voortaan universeel en onveranderlijk waren.

Vooral de kunsthandel  gaf hem de zekerheid dat de duizend regels en dogma’s waarmee hij zijn tijd en ruimte had gevuld, van Efese tot
aan Keith Haring, hem een plaats zou garanderen in het universum, voor hem die zoveel had gedaan om deze te bevorderen…

Natuurlijk waren zijn kinderen dwazen en de wegen van de vereeuwiging soms kronkelig, maar welk nageslacht heeft geen
wisselvalligheden gekend.  Er moesten dus toegevingen gedaan worden en een plaats in zijn pantheon voorbehouden worden aan dit
besmette kunstwerk, dat elektronisch slijmerig werk dat de zesde nakomeling ten allen prijze wilde tentoonstellen. Bij de eerste
gelegenheid zou hij het ding van de muur halen…

 

51x58x29 cm  -  2012

DE ONTGOOCHELING

>>

Vaderland, jeugd, wraak, vijanden, vlag, rekruten, voorvaders, opoffering, kinderen, heldhaftigheid, mobilisatie, lotterij, rechtschapenheid,
liederen, uniform, Maginot, eerbetoon, soldaat, ovatie, Lebel, helden,vrijheid, onsterfelijken, volk, leger, overwinning…
Glorie zij de brandewijn die je vleugels geeft
Loop, kleine geesteskind, je mooie bestemming tegemoet

Front, bataillon, granaat, tactiek, kapotjas,  jerrycan, maneuver, heldendaad, munities, campagne, gamel, moed, bivak, moffen, slobkousen,
gewond,  graad, maarschalk, garnizoen,  gewapend, verdwijn oorlog..
Glorie zij de brandewijn die je vleugels geeft
Loop, klein geesteskind, je mooie bestemming tegemoet

Aanval, moffen, kogels, wonden, bajonetten, deserteurs, stafhouders, angst, oorlogsraad, peloton, verraders, minister, taak, executie, eer,
tucht,allegorie, bloed, wet,lijden,doden, medailles,zelfmoorden, censuur…
Glorie zij de vunzige brandewijn die je vleugels geeft
Loop, kleine infanterist, je mooie bestemming tegemoet

Loopgraven, vertwijfeling, kou, bloedbad, poilu’s, gas, orders, verminkt, nachtmerrie,botten,gangreen, tegenaanval, lijken, angst, ratten,
diarree, ontzetting, slachting,rochels, amputaties, decoraties, rouw,tranen, moeders en monumenten, monumenten, monumenten…

47x56x52 cm

DE ONDERWERPING

>>

Een ding staat vast,  de cadeaus waarmee de Sociale-Monarchie ons overstelpt, zijn niet meer te tellen. Dit jaar heeft elke clan een reuse
plastologram, met de afbeelding van de goddelijke kroonprins, ontvangen van de Burgemeesters van het Paleis. De bouw van het
oratorium van deze schuilplaats  werd binnen de enkele maanden uitgevoerd dankzij de uitzonderlijke belastingsheffingen die in het
enthoesiasme van het moment werd afgekondigd.

De agenten van het Secretariaat van de Norm hebben ons met hun raad gesteund toen de plannen van het gebouw werden getekend en
hebben ons totaal vrij gelaten in de keuze van de kleuren. Uiteraard heeft de recente publicatie van de Regels  van de Harmonie ons stap
voor stap de weg gewezen zodat wansmaak  werd vermeden.

Voor zover de akkoorden van het Verdrag van de Grammatika van de architektonische Elementen in acht worden genomen,is het werk
uiterst creatief. Er zijn zelfs twee voorgeveltjes aangebracht boven de zaal van de  Volks Revelatie  (de vorige hadden er maar een enkele
als u zich goed  herinnert) en de planten van de botanische vierhoek konden over 3 rijen worden verdeeld naar aanleiding van een inbreuk
die onlangs nog aanleiding was voor rechtspraak.

“En de maatschappelijkheid?” Vraagt ons een toehoorder die bezorgd is om zijn rechten. Welnu, we verwijzen naar de woorden van onze
prachtige  Algemeen Koninklijke Lofzang: “oh wat heerlijk om te weten dat hij altijd aan ons denkt en dat elke geste ons verwijdert van de
pest…” Niet minder dan twee reuze  carabus, amuletten kakkers,  werden door zijne Gratie aan de tempel geschonken!

41x52x43 cm

HET GEDULD

>>

Ze zullen niet meer opdagen. Ondanks oneindige maatregelen om de urnen en rollen te bewaren,
doet de tijd onherroepelijk zijn werk. Een millennium aan opgestapelde overblijfselen
verdwijnen langzaam maar zeker voor de onomkeerbare enthropie die de wereld heft verbrijzeld.

Ook zij zullen op een dag terechtkomen in het universele magma dat de planeet in gelijke mate bedekt;
ze zullen verworden tot compactemodder die uit resten bestaat van al dat ooit heeft geleefd,
van alles dat ooit is gemaakt, duizend keer gerecycleerd en nu versnipperd,
fijngestampt, herleid  tot een onbruikbare en steriele materie waarvan bijna elke molecule van elkaar verschilt.

Als hier zelfs alles verdwijnt,  zal dat het beeld zijn dat ze zullen hebben van ons glorierijk verleden,
van al onze overwinningen op denatuur en de geest.
Dat zal het kenbare zijn van onze zo wonderbaarlijke beschaving, die enkel ongelijk had om zichzelf zo uit te teren.

 

47x67x32 cm

BEDANKT

PHOTOS & WEBSITE

Stéphane Redca Molina
Christian Clairembourg
Martine Depauw
Caroline Van Gastel
Sven Vanderstichelen
Bernadette Mergaerts
Eric Van Aubel
Yves Brochen
Patrice Hems

Félix Francotte

>>